×

:

Not a valid Time
Dit is een verplicht veld.

Privacy verklaring

Wij geven veel om je privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor het verwerken van je bestelling. VERLICHTINGSINDUSTRIE “LUMINOT” B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring gepubliceerd op 20 september 2021.

Persoonsgegevens die wij verwerken

VERLICHTINGSINDUSTRIE “LUMINOT” B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@luminot.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

VERLICHTINGSINDUSTRIE “LUMINOT” B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw bestelling
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • VERLICHTINGSINDUSTRIE “LUMINOT” B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Welke keuzes bieden wij jou bij het maken van een bestelling?

 • Bestellen en account aanmaken (Je gegevens worden opgeslagen zodat je bij een volgende bestelling alleen in hoeft te loggen, ook kun je je bestelling volgen)
 • Inloggen met je account (mocht je eerder een account aan hebben gemaakt)

 

Met welke partijen werkt VERLICHTINGSINDUSTRIE “LUMINOT” B.V. samen?

Logistiek: PostNL, MyParcel en DHL Parcel
Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om het pakket bij jouw te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL, MyParcel of DHL Parcel voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij jouw naam, adres en woonplaats gegevens met PostNL, MyParcel en DHL Parcel delen. PostNL, MyParcel of DHL Parcel gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL, MyParcel of DHL Parcel onderaannemers inschakelt, stelt PostNL, MyParcel of DHL Parcel je gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Payment processor: Mollie
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en jouw betaalgegevens zoals het bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Geautomatiseerde besluitvorming

VERLICHTINGSINDUSTRIE “LUMINOT” B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van VERLICHTINGSINDUSTRIE “LUMINOT” B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Plaats je een bestelling met een account dan zullen wij deze gegevens bewaren zolang je klant bij ons bent. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met je (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

VERLICHTINGSINDUSTRIE “LUMINOT” B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. VERLICHTINGSINDUSTRIE “LUMINOT” B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

VERLICHTINGSINDUSTRIE “LUMINOT” B.V. gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door VERLICHTINGSINDUSTRIE “LUMINOT” B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@luminot.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . VERLICHTINGSINDUSTRIE “LUMINOT” B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

VERLICHTINGSINDUSTRIE “LUMINOT” B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice onder vermelding van privacyverklaring. Onze contactgegevens tref je hieronder aan.

De contactgegevens van VERLICHTINGSINDUSTRIE “LUMINOT” B.V.:

Slimmeweg 10-11
1066 EV Amsterdam

020 – 617 05 22
info@luminot.nl
www.luminot.nl

KvK Nummer: 33090701
BTW Nummer: NL003157520B01

Functionaris Gegevensbescherming van VERLICHTINGSINDUSTRIE “LUMINOT” B.V. : John Otten. Hij is te bereiken via info@luminot.nl of telefonisch via 020 – 617 05 22